NTI, tehnološki inženiring in druge stortive, d.o.o.
Ložnica pri Žalcu 61
SI-3310 Žalec

+386 8 205 16 90
info@nti.si

Davčna številka: SI16350502
Matična števila: 3713407000

TRR:
BANKA SPARKASSE d.d.
SI56 3400 0101 1525 191

Direktor:
Denis Gužvić, univ.dipl.inž.kem.tehnol.
denis.guzvic@nti.si

Vodja področja kemijske obdelave vod:
Vesna Česnik Kolenc, univ.dipl.inž.kem.tehnol.
vesna.cesnik-kolenc@nti.si

Vodja elektro področja:
Matej Blazinšek, dipl.inž.el.
matej.blazinsek@nti.si

Vodja področja tehnološka oprema:
Marko Vivoda, dipl.inž.str.
marko.vivoda@nti.si