INŽENIRSKE STORITVE

    Izvajamo inženirske storitve s področja projektiranja, izvedbe, nadzora nad izvajanjem in avtomatizacijo tehnoloških procesov.

    Ustrezen inženiring s sodelovanjem celotnega tima akreditiranih strokovnjakov (elektro in strojni inženirji ter tehnologi) od same zasnove, preko kvalitetno vodenega projekta, do uspešnega zagona tehnološkega procesa je bistven za učinkovit in kakovostno izveden tehnološki proces.

    Odločitev za avtomatizacijo tehnološkega procesa je povezana z izboljšanjem učinkovitosti in varnosti procesa, ter zagotavljanja konstantne kakovosti izdelkov glede na specifične potrebe posameznega uporabnika.

    Stopnjo avtomatizacije je možno prilagoditi specifičnim potrebam naročnika.